Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

en:ko_cmdr_2lg [2018/07/22 04:28]
en:ko_cmdr_2lg [2019/11/23 09:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== LDT Digitaal-Compendium! ====== 
 +===== Commander (2-rail spoor) ===== 
 +\\  
 +[[:nl:kompendium|> Naar het overzicht: Compendium]]\\ 
 +[[:nl:produkte_vicom_dcc|> Naar de produktkreuze van: Commander DCC]]\\ 
 +[[:nl:ab_cmdr_2lg|> Aansluitvoorbeelden: Commander DCC]] 
 +  
 +{{  :de:cad:vicom_01.gif  }}  
 +  
 +\\  
 +^//Thema//  \\ {{:de:images:simple_line.gif?450}}  ^//Bestandsnaam//  \\ {{:de:images:simple_line.gif?45}}  ^//Versie// \\ {{:de:images:simple_line.gif?45}}  | 
 +|**Digitaal rijden en schakelen van dubbelspoel aandrijvingen ** | **{{:nl:kompendium: ViCom-DC-001_12_nl.pdf|PDF}} ** | **11/2019**  | 
 +\\  
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\  © 2019 by LDT\\ <sub>Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.</sub> \\
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó