RedBox (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: RedBox DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten (met DB-2) page_1842 11/2017
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten (met DB-4) page_1843 11/2017
Decoder extern voeden page_329 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders (met DB-2) page_1844 11/2017
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders (met DB-4) page_1845 11/2017
Ringleiding naar de decoders page_003 12/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 01/2018
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 01/2018
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1846 11/2017
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1847 11/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1848 11/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1849 11/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1850 11/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1851 11/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1852 11/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1853 11/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1854 11/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1855 11/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1856 11/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1857 11/2017
Rijden en schakelen met RedBox / terugmelden met HSI-88 page_1823 11/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1858 11/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1859 11/2017
Rijden en schakelen met RedBox / terugmelden met HSI-88-USB page_1828 11/2017
Snellere terugmelding over HSI-88-USB (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1860 11/2017
Snellere terugmelding over HSI-88-USB (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1861 11/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_1829 11/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N page_1830 11/2017
Nummering van de terugmeldmodules / netwerkkabel conform s88-N page_1831 11/2017
Nummering van de terugmeldmodules page_1832 11/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de RedBox (verschillende terugmeldmodules) page_1833 11/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de RedBox (RM-88-N-O) page_1834 11/2017
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1862 11/2017
DigitaalBooster DB-2 over Adapter Adap-CDE aansluiten page_1863 11/2017
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1864 11/2017
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1865 11/2017
WatchDog decoder WD-DEC met RedBox en DigitaalBooster DB-2 page_1839 11/2017
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met RedBox page_1840 11/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een RedBox page_1841 11/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó