Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:gbs-dec [2018/04/17 07:06] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== GBS-DEC ======
  
 +=== Spoorplanschakelbord-Decoder uit de Digital-Profi-Serie! ===
 +
 +{{  :de:cad:gbs-demo.gif  }}
 +
 +====== Eigenschappen ======
 +
 +Op een Spoorplanschakelbord-Decoder (NX-tableau) kunnen de gebeurtenissen op de modelbaan vaak met meer comfort worden gevolgd en beïnvloed, als op de monitor van een PC.
 +
 +U kunt een eigen seintableau bouwen, of u stelt een seintableau samen uit componenten van in de handel verkrijgbare seintableausystemen.
 +
 +Hoe komt nu echter de schakelinformatie bij de PC en hoe komen de wisselstanden- en spoorbezetinformatie van de digitale modelbaan bij het seintableau?
 +
 +Bij door de PC gestuurde digitaalsystemen, die over een terugmeldbus beschikken, is de overdracht van wisseltoets(en)- informatie van het schakelbord (Keyboard)mbv. terugmeldmodules voordelig te realiseren.
 +
 +Maar nu zouden echter ook de wisselstanden- en bezetinformatie van de baan naar het seintableau moeten gaan, zodat de wissel- en rijwegsymbolen precies zoals op de PC-monitor uitgebeeld kunnen worden.
 +
 +Dit is precies waarvoor de nieuwe Spoorplanschakelbord-Decoder  GBS-DEC kan worden ingezet.
 +
 +{{  :de:cad:rm88n_gbs_01.gif  }}
 +
 +===== S88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Intellibox =====
 +
 +{{  :de:cad:dsw-88-n-gbs_13.gif  }}
 +
 +----
 +
 +{{  :de:foto:gbs-startset-dc_ic.jpg  }}
 +
 +===== 1. GBS-Master =====
 +
 +{{  :de:foto:gbs-master_12_01.jpg?640x480  }}
 +
 +===== 2. GBS-Display =====
 +
 +{{  :de:foto:light-display_18_ic.jpg?640  }}
 +
 +===== 3. GBS-Service =====
 +
 +{{  :de:foto:gbs-service_10_01.jpg?640x480  }}
 +
 +====== Wisselsymbolen aansluiten: ======
 +
 +{{  :de:cad:gbs-dec_01.gif?642x258  }}
 +
 +De GBS-DEC wordt net zoals iedere andere decoder aangesloten op de digitaalstroomkring en krijgt daaruit tevens de schakelinformatie van de digitaalcentrale resp. van de PC, voor de weergave van wisselstanden en bezette baanvakken.
 +
 +Zodra een wisseldecoder (bijv. magneetartikeldecoder **[[:nl:s-dec-4|S-DEC-4]]**) de wissel daadwerkelijk schakelt, als daarvoor de betreffende opdracht van de digitaalcentrale wordt uitgezonden, schakelt de GBS-DEC gelijktijdig de wisselstanduitbeelding op het seintableau voor de betreffende wissel om.
 +
 +====== Bezetmeldingen over decoderadressen weergeven: ======
 +
 +{{  :de:cad:gbs-dec_02.gif?642x254  }}
 +{{  :de:cad:gbs-dec_03.gif?643x253  }}
 +{{  :de:cad:dsw-88-n-gbs_20.gif  }}
 +
 +U krijgt op de decoder **24 maanden garantie**, (geldt uitsluitend voor gebouwde modules).
 +
 +====== Downloads ======
 +
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor dit artikel vindt u hier: [[:nl:dl_gbs_dec|Downloads GBS-DEC]].\\
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:downloads|Overzicht Downloads]].
 +
 +====== Aansluitvoorbeelden ======
 +
 +Alle aansluitvoorbeelden voor dit artikel vindt u hier: [[:nl:ab_gbs_dec|Aansluitvoorbeelden GBS-DEC]].\\
 +Alle aansluitvoorbeelden voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:anschlussbeispiele|Overzicht Aansluitvoorbeelden]].\\
 +{{  :de:cad:page_1517.gif  }}
 +
 +====== Verlanglijst maken / Prijzen ======
 +
 +**Let op: U kunt alleen artikelen toevoegen aan de verlanglijst, wanneer u zich reeds eerder als klant in de LDT webshop heeft geregistreerd of zich bij interesse in onze producten voor de eerste maal registreerd!** 
 +
 +^{{:de:images:noticelist_m.png}} | \\  {{:de:images:blindgif.gif?500x1  }} \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050322');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Master-MM-F** (Art.-Nr.: 050322): **Master-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC voor het Märklin-Motorola als **gebouwde module** (**75,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050222');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Master-DC-F** (Art.-Nr.: 050222): **Master-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC voor het DCC als **gebouwde module** (**75,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050122');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Master-s88-F** (Art.-Nr.: 050122): **Master-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC voor de s88-Mode als **gebouwde module** (**75,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050031-gbs');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Display-B** (Art.-Nr.: 050031): **Display-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC als **bouwpakket** (**59,90 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050032-gbs');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Display-F** (Art.-Nr.: 050032): **Display-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC als **gebouwde module** (**79,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050041');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Service-B** (Art.-Nr.: 050041): **Service-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC als **bouwpakket** (**26,90 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050042');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Service-F** (Art.-Nr.: 050042): **Service-Module** voor de\\ Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC als **gebouwde module** (**39,90 €***).\\  \\  \\  **Startsets bestaande uit: 1 stuks GBS-Master, 1 stuks GBS-Display en 1 stuks GBS-Service.**  \\    \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050352');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Startset-MM-F** (Art.-Nr.: 050352): **Spoorplanschakelbord-\\ DecoderStartset **voor het **Märklin-Motorola** als **gebouwde module** (**184,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050252');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Startset-DC-F** (Art.-Nr.: 050252): **Spoorplanschakelbord-\\ Decoder Startset **voor het **DCC** als **gebouwde module** (**184,90 €***).\\  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050152');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **GBS-Startset-s88-F** (Art.-Nr.: 050152): **Spoorplanschakelbord-\\ Decoder Startset **voor de **s88-Mode** als **gebouwde module** (**184,90 €***).\\ {{:de:images:blindgif.gif?580x1}} \\  ** * Alle prijzen incl. BTW., exclusief verzendkosten.**  |
 +
 +[[:nl:gbs-dec#gbs-dec|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]] Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\
 +© 2018 by LDT
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó