Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:light-dec [2016/05/08 11:00] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Light-DEC ======
  
 +== Universeel licht besturing voor analoge en digitale modelspoorbanen, dat op zich ook zonder een pc of een digitale centrale kan worden gebruikt. ==
 +
 +{{:de:foto:light-basis_light-dispaly_ic_640.jpg}} ==== Het modelbaan licht besturing Light-DEC bestaat uit een Light-DEC-Basis-Module (op de foto rechts) en tenminste een Light-Module (Light-Display – op de foto links – of een Light-Power), dat aangesloten kan worden aan de linker zijkant van de Basis-Module. ====
 +\\  
 +
 +
 +====== Eigenschappen van de Light-DEC ======
 +
 +Met **Light-DEC** staat een **universele oplossing** ter beschikking, om op **maximaal 160 licht uitgangen** tot **44 verschillende lichtfunkties** vrij in te delen. Deze kunnen dan tijdens het **verloop van de dag automatisch en selectief worden in- en uitgeschakeld**.
 +Zijn er **meer dan 160 licht uitgangen nodig**, dan kunnen **meerdere Light-DEC systemen worden geinstalleerd**.
 +
 +Het **verloop van de dag bestaat** daarbij uit **4 fasen**: **ochtendschemering, dag, avondschemering en nacht**. Voor **elke fase** van de dag kan een **begin tijd** en individueel een **tijd faktor** worden ingesteld. Met de **tijd faktor** wordt de **tijd van de fasen van de dag versneld**.
 +
 +**De zin van de tijd faktor** is, de **dag van de modelbaan tijdelijk te verkorten**.
 +De **dagen op een modelbaan** duren vaak **15 tot 60 minuten**. Bij **modelbaan tentoonstellingen** is de dag van de modelbaan meestal **15 minuten lang; 10 minuten licht en 5 minuten donker**.
 +
 +De **nacht op de modelbaan** is weliswaar **optisch indrukwekkend**, maar de vele **interessante gemaakte details** van de modelbaan kunnen alleen in de **langere lichte fase van de dag goed worden bekeken**.
 +
 +Met de **Light-DEC** kan de **verhouding dag/nacht optimaal op de modelbaan worden nagebootst**.
 +
 +Het **licht besturing Light-DEC** kan **automatisch starten**, telkens als de **voedings spanning** er wordt opgezet. Het is **echter ook mogelijk**, het **starten en stoppen** te doen met een **externe drukknop of een schakelaar**. De **starttijd** kan **vrij worden gekozen**.
 +
 +Er zijn **8 aansluitingen voor drukknoppen of schakelaars** beschikbaar, waarmee ook de **licht functies selectief kunnen worden geactiveert en gedeactiveert**.
 +
 +De **Light-DEC** is echter een produkt uit ons //**Digital-Profi Serie**// en heeft daarom ook een **digitale ingang**:
 +
 +Daarmee bestaat de mogelijkheid, de **licht sturing van de modelbaan de Light-DEC** ook te **starten** en te **stoppen** met een digitale DCC opdracht. **Light-DEC** kan bijvoorbeeld met een opdracht van de **modelbaan besturings software** worden **geactiveert**. Daarmee **loopt de modelbaan tijd** van de **software** en die van de **modelbaan lichtsturing synchroon**.
 +
 +Ook de **licht functies** kunnen door een **DCC opdracht in- en uitgeschakeld worden**. Zo wordt bijvoorbeeld op deze manier het **knipperlicht van een spoorweg overgang** geactiveert en gedeactiveert.
 +
 +
 +====== Komponenten van de Light-DEC ======
 +
 +De **modelbaan licht besturing Light-DEC** is **modulair** opgebouwd en is daarom voor **elke modelbaan grootte** en aan **alle individuele eisen optimaal** en **prijstechnisch aan te passen**.
 +
 +{{:de:foto:light-basis_ic.jpg}} ==== Hoofd component van de licht besturing Light-DEC is de Light-DEC-Basis-Module. ====
 +\\  
 +
 +**Deze bestaat** uit een **Light-DEC-Basis-Module** en tenminste een **Light-Module**, dat aan de **linker zijkant** van de **Basis-Module wordt gestoken**.
 +
 +{{:de:cad:light-dec_01.gif}} ==== Basis eenheid van de modelbaan licht besturing Light-DEC met de Light-DEC-Basis-Module (in het voorbeeld aan de rechter kant) en minstens een Light-Module (Light-Display – in het voorbeeld aan de linker kant – of Light-Power), dat aan de linker zijkant van de Basis-Module wordt gestoken. ==== 
 +
 +De **[[:nl:light-display|Light-Display]]-Module** hebben **40 uitgangen**, die een stroom tot een **0,5 A kunnen leveren**. Deze zijn **optimaal voor** het gebruik van **modelbaan lampjes en LED’s**.
 +
 +De **[[:nl:light-power|Light-Power]]-Module** met **24 uitgangen**, leveren een stroom van **maximaal 2,5 A per uitgang**. Door de **hoge uitgang stroom** zijn ze uitermate geschikt voor het voeden van **zeer vele modelbaan lampjes**, bijvoorbeeld om de **lichtmasten van een hele straat gelijktijdig te schakelen**.
 +
 +Met een **Light-DEC-Basis-Module** kunnen tot **160 licht uitgangen** via **maximaal 7 Light-Modulen** worden aangestuurd. Daarbij is het mogelijk, de **Light-Display-** en de **Light-Power-Module naar behoefte te combineren**. Alle **Light-Modulen** kunnen **direct aan elkaar worden gestoken**.
 +
 +Moeten de **Light-Modulen verder van elkaar** worden **gemonteerd**, om ze **dichter** bij de **lichtbron** te **installeren**, dan kunnen deze met **afgeschermde en stoor zekere patch-kabels** (computer netwerkkabels) **met elkaar worden verbonden**.
 +
 +{{:de:cad:light-dec_07.gif}} 
 +
 +Er is een keuze uit **44 verschillende licht funkties** (zoals bijvoorbeeld **neonlampen, knipperlicht, looplicht, verkeerslichten, spoorweg overgangen, TV, laslicht, auto knipperlicht, huis verlichting, kermis**). Deze kunnen **individueel worden toegewezen** aan de **uitgangen** van de **Light-Module**.
 +
 +De **Light-DEC Basis-Module** beschikt over een **display** en **4 drukknoppen**, waarmee **alle instellingen duidelijk en overzichtelijk kunnen worden ingesteld**.
 +
 +In **bedrijf** wordt op het **display** de **actuele modelbaan tijd** getoond. Bovendien ook de **fase van de dag** en de voor deze **fase ingestelde tijd faktor**. Voor de voeding van de **electriciteit** van de** modelbaan licht sturing Light-DEC** zijn **modelbaan transformatoren** of **gelijkspanning schakelende** voedingen geschikt.
 +
 +====== Downloads ======
 +
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor dit artikel vindt u hier: [[:nl:dl_light_dec|Downloads Licht besturing Light-DEC]] en [[:nl:dl_light-module|Downloads Light-Module]].\\
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:downloads|Overzicht downloads]].
 +
 +====== Aansluitvoorbeelden ======
 +
 +Alle aansluitvoorbeelden voor dit artikel vindt u hier:  [[:nl:ab_light_dec|Aansluitvoorbeelden Light-DEC]]. \\  Alle aansluitvoorbeelden voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:anschlussbeispiele|Overzicht Aansluitvoorbeelden]]. \\  {{  :de:cad:page_1601.gif  }}
 +
 +====== Verlanglijst maken / Prijzen ======
 +
 +**Let op: U kunt alleen artikelen toevoegen aan de verlanglijst, wanneer u zich reeds eerder als klant in de LDT webshop heeft geregistreerd of zich bij interesse in onze producten voor de eerste maal registreerd!**
 +
 +^{{:de:images:noticelist_m.png}} | \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('810221');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-DEC-Basis-B** (Art.-Nr.: 810221): **Basis-Module** voor de **licht besturing Light-DEC** als **bouwpakket** (**75,90 €***).\\  <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('810222');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-DEC-Basis-F** (Art.-Nr.: 810222): **Basis-Module** voor de **licht besturing Light-DEC** als **gebouwde module** (**109,90 €***).\\  \\  <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050031-l@n');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-Display-B** (Art.-Nr.: 050031): **Light-Display-Modul** voor de **Light-Interfaces LI-LPT en LI-LAN** met 40 lichtuitgangen met elk 0,5A als als **bouwpakket** (**59,90 €***).\\  <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('050032-l@n');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-Display-F** (Art.-Nr.: 050032): **Light-Display-Modul** voor de **Light-Interfaces LI-LPT en LI-LAN** met 40 lichtuitgangen met elk 0,5A als **gebouwde module** (**79,90 €***).\\  \\  <html><b><u class="linkit"  onclick="toNoticeList('050061');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-Power-B** (Art.-Nr.: 050061): **Light-Power-Modul** voor de **Light-Interfaces LI-LPT en LI-LAN** met 24 lichtuitgangen met elk 2,5A als **bouwpakket** (**64,90 €***).\\  <html><b><u class="linkit"  onclick="toNoticeList('050062');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **Light-Power-F** (Art.-Nr.: 050062): **Light-Power-Modul** voor de **Light-Interfaces LI-LPT en LI-LAN** met 24 lichtuitgangen met elk 2,5A als **gebouwde module** (**84,90 €***).\\ {{:de:images:blindgif.gif?580x1}} \\  ** * Alle prijzen incl. BTW., exclusief verzendkosten.**  |
 +
 +[[:nl:light-dec#light-dec|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]] Onder voorbehoud van technische veranderingen en vergissingen. \\  © 2016 De Digitale SpoorKraam vertaald \\  © 2016 by LDT
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó