Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:produkte_twin-center [2018/01/24 11:33] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== LDT-digitaalcomponenten voor TWIN-CENTER ======
  
 +{{:de:logo:logo_dcc.gif?127x95  }}\\  In het volgende overzicht vindt u alle producten uit ons huis. Via de betreffende link bereikt u gedetailleerde informatie en de **mogelijkheid** het artikel te bestellen. \\  \\  \\  **Andere overzichten van onze producten:** 
 +
 +    * [[:nl:produkte_nach_digitalsystem|Productoverzicht gesorteerd op digitaalsysteem (centrales) ]]
 +    * **Productoverzicht gesorteerd op digitaalformat:**
 +      * [[:nl:produkte_mm|Märklin-Motorola data format]]
 +      * [[:nl:produkte_dc|DCC data format]]
 +
 +{{:de:images:blindgif.gif?5x5}}
 +
 +----
 +
 +{{:de:images:blindgif.gif?5x5}}{{  :de:cad:twin-center_01.gif  }}{{  :de:cad:multi-digital.gif?250x177  }}
 +
 +====== Schakelen ======
 +
 +In de rubriek "**Schakelen**" hebben wij decoders voor de digitaalformat **DCC** in het programma.
 +
 +===== Magneetartikel-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:s-dec-4|S-DEC-4]]: 4-voudige Magneetartikel-decoder voor 4 wissels en/of seinen met externe voedingsmogelijkheid.
 +    * [[:nl:1-dec-dc|1-DEC-DC]]: 4-voudige DCC decoder voor 4 EPL wisselaandrijvingen van LGB, 4 PIKO G wisselaandrijvingen, 4 KATO UNITRACK wisselaandrijvingen, 4 TOMIX wisselaandrijvingen of 4 ROKUHAN wisselaandrijvingen.
 +    * [[:nl:dsu|DSU]]: DuurStroomOmschakelaar als toebehoren voor de magneetartikel-decoders S-DEC-4, zoals bijv. de draaischijven-decoder TT-DEC.
 +
 +===== Schakel-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:sa-dec-4|SA-DEC-4]]: 4-voudige Schakeldecoder met 4 bistabiele relais met telkens 4A schakelvermogen.\\  Met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.
 +
 +===== Motorwissel-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:m-dec|M-DEC]]: 4-voudige Motorwissel-decoder voor vier gemotoriseerde aandrijvingen met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.
 +
 +===== Lichtsein-Decoder =====
 +
 +4-voudige Lichtsein-decoder met vrij programmeerbaar adres en externe voedingsmogelijkheid.
 +
 +    * [[:nl:ls-dec-db|LS-DEC-DB]]: Lichtsein-decoder (Deutsche Bundesbahn).
 +    * [[:nl:ls-dec-dr|LS-DEC-DR]]: Lichtsein-decoder (Deutsche Reichsbahn).
 +    * [[:nl:ls-dec-ks|LS-DEC-KS]]: Lichtsein-decoder (Deutsche Bahn).
 +    * [[:nl:ls-dec-oebb|LS-DEC-ÖBB]]: Lichtsein-decoder (Österreichische Bundesbahn).
 +    * [[:nl:ls-dec-sbb|LS-DEC-SBB]]: Lichtsein-decoder (Schweizer Bundesbahn).
 +    * [[:nl:ls-dec-ns|LS-DEC-NS]]: Lichtsein-decoder (Nederlandse Spoorwegen).
 +    * [[:nl:ls-dec-nmbs|LS-DEC-NMBS]]: Lichtsein-decoder (Nationale Maatschapping der Belgische Spoorwegen).
 +    * [[:nl:ls-dec-br|LS-DEC-BR]]: Lichtsein-decoder (British Railway).
 +    * [[:nl:ls-dec-fs|LS-DEC-FS]]: Lichtsein-decoder (staats spoorwegen van Italië – Ferrovie dello Stato).
 +    * [[:nl:ls-dec-sj|LS-DEC-SJ]]: Lichtsein-decoder (Zweedse Staatsbaan).
 +    * [[:nl:ls-dec-sncf|LS-DEC-SNCF]]: Lichtsein-decoder (staats spoorwegen van Frankrijk - Société Nationale des Chemins de fer Français).
 +    * [[:nl:ls-dec-cfl|LS-DEC-CFL]]: Lichtsein-decoder (staatlichen Eisenbahngesellschaft Luxemburgs).
 +    * [[:nl:ls-dec-usa|LS-DEC-USA]]: Lichtsein-decoder (voor amerikaanse kleuren licht-seinen).
 +    * [[:nl:ls-dec-csd|LS-DEC-CSD]]: Lichtsein-decoder (Tsjechoslowaakse Staatsbaan).
 +    * [[:nl:ls-dec-8x2|LS-DEC-8x2]]: Lichtsein-decoder (voor acht 2-kleurige licht-seinen).
 +
 +===== Adapter voor Lichtsein-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:adap-ls|Adap-LS-A]]: Adapter voor de Lichtsein-decoder als uitbreiding voor de lichtsein-decoder LS-DEC. Voor lichtseinen met gloeilampjes, lichtseinen met lichtdioden en gloeilampjes (bijv. ÖBB-lichtseinen v/d firma Alphamodell) of lichtseinen met lichtdioden (gemeenschappelijke anode) die een vaste bedrijfsspanning nodig hebben zoals DR-lichtseinen met lichtbalken van de firma. Erbert.
 +    * [[:nl:adap-ls|Adap-LS-K]]: Adapter voor de lichtsein-decoder als uitbreiding voor de lichtsein-decoder LS-DEC. Voor lichtseinen met lichtdioden (gemeenschappelijke kathode) die een vaste bedrijfsspanning nodig hebben zoals lichtseinen van de firma Besig.
 +
 +===== Treinbeïnvloedingsmodule voor Lichtsein-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:zbm|ZBM]]: Treinbeïnvloedings-module voor 4 stoptrajecten. Onderbreekt de rijstroom, wanneer het bijbehorende sein op rood staat.
 +
 +===== Draaischijf-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:tt-dec-r|TT-DEC-R]]: De draaischijf-decoder TT-DEC-R is geschikt voor de digitale aansturing van de Roco-draaischijf 42615.
 +    * [[:nl:tt-dec|TT-DEC]]: De draaischijf-decoder TT-DEC is geschikt voor de digitale aansturing van de Fleischmann-draaischijven 6052, 6152, 6154, 6651, 6680, 9152 (telkens met en zonder „C“), 6652 (met 3-rail spoor), de Roco Draaischijf 35900 en de Märklin-Draaischijf 7286.
 +    * [[:nl:dsu|DSU]]: Wordt de draaischijf-decoder TT-DEC met een DuurStroomOmschakelaar (DSU) uitgebreid, dan kan het brugspoor van 2-rail Fleischmann-draaischijven steeds correct worden gepolariseerd.
 +
 +===== WatchDog-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:wd-dec|WD-DEC]]: De watchdog-decoder WD-DEC is een waakhond voor uw PC gestuurde digitale modelspoorbaan. Zodra de modelbaansoftware de controle over de besturing van de modelbaan heeft verloren, schakelt de WD-DEC alle sporen over de aangesloten booster(s) spanningsvrij en en worden alle treinen onmiddellijk gestopt.
 +
 +===== Spoorplanschakelboard-Decoder =====
 +
 +    * [[:nl:gbs-dec|GBS-DEC]]: De spoorplan-schakelbord decoder GBS-DEC voedt de lichtdiodes of gloeilampjes van het spoorplanschakelbord. De GBS-DEC is leverbaar voor de digitaalformaten Märklin-Motorola en DCC alsmede voor de terugmeldbus s88. De GBS-Master module vormt tezamen met de GBS-Display module en de GBS-Service module de spoorplan-schakelbord decoder GBS-DEC.
 +    * [[:nl:s88-clockmaster|s88-ClockMaster]]: Als aanvulling voor de Spoorplanschakelbord-Decoder GBS-DEC-s88 voor het bedrijf zonder digitaalcentrale of PC met modelbaansoftware.
 +
 +====== Terugmelding- / spoorbezetmelding ======
 +
 +Bij het "**Melden**" ondersteunen onze producten de **s88**-terugmeldbus.
 +
 +===== s88 terugmeldbus =====
 +
 +    * [[:nl:rm-88-n|RM-88-N]]: Terugmeldmodule met 16 ingangen (zoals de Märklin s88 tegen massa schakelend) voor\\  s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 +    * [[:nl:rm-88-n-o|RM-88-N-O]]: Terugmeldmodule met 16 galvanisch gescheiden optokoppleringangen voor hoge\\  storingsongevoeligheid en potentiaalscheiding. Voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform\\  s88-N.
 +    * [[:nl:rm-gb-8-n|RM-GB-8-N]]: Terugmeldmodule met 8 geïntegreerde spoorbezetmelders geschikt voor een stroombelasting tot 3 Ampère (piekstroom 7 Ampère) voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 +    * [[:nl:dsw-88-n|DSW-88-N]]: De datasplitter DSW-88-N maakt het mogelijk, de s88-terugmeldbus op iedere gewenste plaats in de buslijn te vertakken. Voor s88-standaardverbindingen en busverbindingen conform s88-N.
 +
 +====== DigitaalBooster ======
 +
 +    * [[:nl:db-2|DB-2]]: De kortsluitvaste digitaalbooster DB-2 levert een digitaalstroom van 2,5 Ampère. Over de 5-polige boosterbus, wordt de DB-2 met de digitaalcentrale verbonden en versterkt de digitaalformaten Märklin-Motorola, mfx®, M4 en DCC.
 +    * [[:nl:db-4|DB-4]]: De digitaalbooster DB-4 levert een digitaalstroom van 2,5 of 4,5 Ampère. Over zijn galvanisch gescheiden Boosterbus-Aansluitingen (5-polig-, CDE- en Roco-boosterbus) wordt de DB-4 met de digitaalcentrale verbonden en versterkt de digitaalformaten Märklin-Motorola, mfx®, M4 en DCC.
 +
 +====== Boosterselectie scheidings module ======
 +
 +    * [[:nl:btm-sg|BTM-SG]]: De boostersectie scheidingsmodule BTM-SG zorgt voor een zekere elektrische scheiding tussen boosterstroomkringen onderling. Geschikt voor alle digitaalformaten, alle digitaal centrales en boosters.
 +
 +====== Keerlusmodule ======
 +
 +    * [[:nl:ksm-sg|KSM-SG]]:De ompoling v/d keerlus geschiedt kortsluitvrij mbv. sensorsporen. Geschikt voor (alle formaten) digitaalbedrijf.
 +
 +====== High Speed Interface ======
 +
 +Legale doping: High Speed Interface voor de s88-terugmeldbus!\\  Om de terugmeldingen snel en zonder omweg over de digitaalcentrale naar de PC te voeren, hebben wij de High-Speed Interface HSI-88 voor de s88-terugmeldbus in het programma. Daarbij kunnen t/m drie [3] s88-terugmeldlijnen met ten hoogste 496 contacten worden opgebouwd.
 +
 +    * [[:nl:hsi-88|HSI-88]]: De High Speed Interface is een terugmeldinterface van de s88-terugmeldbus naar de RS-232 COM-poort van de computer.
 +    * [[:nl:hsi-88-usb|HSI-88-USB]]: De High Speed Interface is een terugmeldinterface van de s88-terugmeldbus naar de USB-poort van een computer.
 +    * [[:nl:adap-hsi-s88-n|Adap-HSI-s88-N]]: Mbv. de adapter is het mogelijk, s88-terugmeldmodules conform s88-N direct over afgeschermde patch-kabels met de Interfaces te verbinden.
 +
 +====== SupplyBox ======
 +
 +    * [[:nl:sb-4|SB-4]]: Praktische hulp, wanneer het om gelijkstroom-voorzieningen uit schakelende netvoedingsdelen gaat.
 +
 +====== Toebehoren ======
 +
 +Hier vindt u bijv. montagemateriaal, behuizingen of buskabels voor onze componenten.
 +
 +    * [[:nl:zubehoer#Montage-Set_MON-SET|MON-SET]]: Montage-set voor de bevestiging van Digital-Profi-componenten. Bestaande uit: 4 afstandhulsen (5mm lang) en 4 passende houtschroeven (13mm lang).
 +    * [[:nl:zubehoer#Behuizing_LDT-01|LDT-01]]: Behuizing voor LDT-componenten. Passend voor: 1-DEC-DC (vanaf versie 2), Adap-CDE, Adap-Roco, BTM-SG, COL-10, DB-2, DSW-88-N, GBM-8, HSI-88(-USB), KeyCom, KSM-SG, LS-DEC, M-DEC (vanaf versie 2), RM-88-N, RM-88-N-O, RS-16-O, s88-CM, S-DEC-4, SA-DEC-4, SB-4, TD-88, TT-DEC(-R), WD-DEC en ZBM.
 +    * [[:nl:zubehoer#Behuizing_LDT-02|LDT-02]]: Behuizing voor LDT-componenten. Passend voor: DB-4, RM-GB-8-N en RS-8 vanaf versie 3.2.
 +    * [[:nl:zubehoer#Druipwatervrije_behuizing_g-1-dec|G-1-DEC]]: Druipwatervrije behuizing passend voor wisseldecoder 1-DEC-DC tot op versie 1.3.
 +    * [[:nl:zubehoer#Druipwatervrije_behuizing_g-2-dec|G-2-DEC]]: Druipwatervrije behuizing passend voor wisseldecoder 1-DEC-DC vanaf versie 2.
 +    * [[:nl:zubehoer#Aansluitkabel voor s88-standaardverbindingen|Kabel s88]]: Aansluitkabel voor s88-standaardverbindingen met 2 originele 6-polige s88-stekkers, grijze flexibele kabel, getwist, rond. Plus stiftenlijst voor buskabel verlenging.
 +    * [[:nl:zubehoer#Aansluitkabel voor s88-verbindingen volgens s88-N|Kabel Patch]]: Aansluitkabel voor s88-verbindingen volgens s88-N met 2 RJ-45 stekkers, blauwe kabel, afgeschermd.
 +    * [[:nl:zubehoer#5-polige Boosterbus-Kabel|Kabel Booster]]: 5-Polige flexibele boosterbus-kabel getwist en ongevoelig voor storingen voor de verbinding van digitale besturingsapparaten zoals (bijv. Control Unit, Central Station 2, Intellibox, TWIN-CENTER) met boosters (bijv. 6015 / 6017, Power 3, TWIN-BOOSTER, DB-2, DB-4) en voor de verbinding van boosters onderling.
 +    * [[:nl:zubehoer#Ferrietpaarls|Ferrietpaarls]]: Elimineren storingen veroorzaakt door wisselaandrijvingen met geïntegreerde eindafschakelaars.
 +
 +\\  \\  Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\  © 2018 by LDT\\  [[:nl:produkte_twin-center#ldt-digitaalcomponenten_voor_twin-center|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]]
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó