Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:twin-center_info [2016/01/19 10:30]
nl:twin-center_info [2019/10/08 11:20] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== LDT-Decoder aansluiten aan het TWIN-CENTER ! ======
  
 +{{:de:cad:twin-center_01_klein.gif?225x179  }}
 +
 +{{  :de:images:blindgif.gif?344x103  }} Het TWIN-CENTER stuurt naast het eigen Fleischmann FMZ-formaat ook het genormeerde **DCC-formaat** naar de Lok- c.q. wissel-, of schakel- decoder. Daarmee is het TWIN-CENTER in staat, **LDT-decoders** aan te sturen met het DCC-formaat  ([[:nl:s-dec-4|S-DEC-4-DC]], [[:nl:sa-dec-4|SA-DEC-4-DC]], [[:nl:m-dec|M-DEC-DC]] en [[:nl:ls-dec-db|LS-DEC]]).
 +
 +{{  :de:cad:multi-digital.gif?200x142}}
 +
 +Voor de **terugmelding** van gebeurtenissen op de modelbaan maakt het TWIN-CENTER gebruik van de **s88-terugmelderbus**. De **LDT-terugmelder modulen** [[:nl:rm-88-n|RM-88-N]] en [[:nl:rm-88-n-o|RM-88-N-O]] (beide voor moment contacten (massa detectie)) en [[:nl:rm-gb-8-n|RM-GB-8-N]] ( (voor spoor bezet meldingen (stroom detectie)) als ook de datasplitter [[:nl:dsw-88-n|DSW-88-N]] kunnen probleemloos met het TWIN-CENTER worden ingezet.
 +
 +In het bestand {{:de:anleitungen:twin-center_info_de.pdf|twin-center_info_de}} vindt U tips en aansluit voorbeelden van het TWIN-CENTER in combinatie met de **LDT**-componenten.
 +
 +====== Tips voor het gebruik van LDT-decoders met het TWIN-CENTER: ======
 +
 +===== 1. DCC decoder aanmelden bij het TWIN-CENTER =====
 +
 +In bedrijf zendt het TWIN-CENTER FMZ-data naar de decoders. Om **LDT**-decoders te laten werken, moeten de bijbehorende adressen worden omgezet naar **DCC**.
 +
 +Dit is beschreven in hoofdstuk **8.1 Weichen/Signale am TWIN-CENTER anmelden** op bladzijde 39 van de handleiding van het TWIN-CENTER.
 +
 +**Vier items moeten worden ingesteld voor elk adres:**
 +
 +    - Het zogenaamde **virtuele adres** (van 1 tot 2048). Dit komt bijvoorbeeld overeen met het nummer van een wissel.
 +    - Het **decoder adres** of beter het decoder nummer. Hier zijn waarden instelbaar van 1 tot 512.
 +    - Aan de **decoder uitgang** kunnen de waarden van 1 tot 4 worden ingesteld, omdat alle **LDT**-decoders vier uitgangen hebben.
 +    - Het **data formaat**. Dit moet **D** zijn voor DCC, als de **LDT**-decoders de schakel opdrachten moeten uitvoeren.
 +
 +Omdat de noodzakelijke instellingen van het TWIN-CENTER de eerste keer vaak problemen geven, hebben we ter ondersteuning een tabel met alle details voor de eerste 512 virtuele adressen gemaakt. Download daarvoor het bestand {{:de:anleitungen:twin-center_address-table1.pdf|twin-center_address-table1}}.
 +
 +===== 2. Decoder adres programmeren =====
 +
 +Bij gebruik van het **TWIN-CENTER** kan het gebeuren, dat de decoder de wisseltong die aangesloten is aan uitgang 1, direct **sneller laat** schakelen na het indrukken van de programmeer knop S1, zo dat het lijkt alsof er een adres is geprogrammeerd. In dit geval bevinden er zich **foute data in het adressen geheugen van het TWIN-CENTER**, waarop de decoder reeds reageert.
 +
 +**Ga dan als volgt te werk:**
 +
 +    - **Programmeer** de decoder dan **direct na het inschakelen** van de digitale centrale, **voordat** er met een lok wordt gereden.
 +    - Doe dan een **RESET** van de digitale centrale. Alle opgeslagen gegevens blijven daarbij behouden, maar **de adressen in het adres geheugen zijn verwijderd**. Druk daarvoor bij het **TWIN-CENTER** in **ingeschakelde toestand** tegelijkertijd op de knoppen **GO** en **STOP** tot in het display „reset“ verschijnt.
 +
 +===== 3. Schakel tijd instellen =====
 +
 +Het TWIN-CENTER geeft geen zuiver DCC-formaat, maar een mix van FMZ en DCC.
 +
 +**LDT** decoders zijn geoptimaliseerd voor deze data. Indien de decoders niet altijd betrouwbaar schakelen, dan biedt het TWIN-CENTER de mogelijkheid dit van te voren aan te passen.\\  \\  In hoofdstuk **8.5 Schaltzeiten einstellen** (bladzijde 42 van de gebruiksaanwijzing van het TWIN-CENTER), wordt deze werkwijze in detail beschreven. De **fabrieksinstelling** is voor de minimale en maximale schakeltijd **50 ms**.
 +
 +Verhoog de minimale en de maximale schakeltijd in de bovenstaande beschreven situatie naar **250ms**.  \\  \\  
 +
 +Onder voorbehoud van technische veranderingen en vergissingen.\\  © 2019 by LDT \\  [[:nl:twin-center_info#top|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]]   © 2016 by De Digitale SpoorKraam
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó