Control Unit (6021) / Märklin-Digital (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Control Unit (6021)

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_007 04/2003
Decoder extern voeden page_332 01/2018
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_509 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_097 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_008 11/2015
Ringleidingen naar de decoders page_016 11/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_333 01/2018
Momentcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_680 06/2017
Momentcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_699 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_682 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_701 06/2017
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_618 06/2017
Spoorbewaking met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_619 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_623 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Booster 6015) / s88-standaardkabel page_622 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_741 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_735 06/2017
Rijden en schakelen met Control Unit / terugmelden met HSI-88 page_113 02/2010
Rijden en schakelen met Control Unit / terugmelden met HSI-88-USB page_391 02/2010
Nummering van de terugmeldmodules aan de Interface / s88-standaardkabel page_771 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules aan de Interface / s88-standaardkabel page_662 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules aan de Memory / s88-standaardkabel page_770 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules aan de Memory / s88-standaardkabel page_661 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_907 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_913 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen aan de Interface (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_586 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Märklin-Interface (verschillende terugmeldmodules) page_1198 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Märklin-Interface (RM-88-N-O) page_1203 06/2017
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_176 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_927 06/2013
WatchDog decoder WD-DEC met control unit en DigitaalBooster DB-2 page_175 04/2013
WatchDog decoder WD-DEC met control unit en booster 6015/6017 page_155 01/2016
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface page_1518 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Control Unit en Interface page_1220 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface en RM-88-N page_1529 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Control Unit en Interface en RM-GB-8-N page_1515 06/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó