Central Station 1 (Märklin 60212 ook met ESU Upgrade ''Reloaded'') / Märklin-Digital (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 1 (60212) / Märklin-Motorola
> Naar de productkeuze van: Central Station 1 (60212) ook met ESU Upgrade ''Reloaded'' / Märklin-Motorola

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_264 12/2005
Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) page_096 01/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_510 01/2020
Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) page_1454 01/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_265 07/2020
Ringleidingen naar de decoders page_266 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_238 01/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_695 07/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_716 07/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_696 07/2020
Pendeltreintraject met contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_766 07/2020
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_717 07/2020
Pendeltreintraject met contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_767 07/2020
Pendeltreintraject met contactrails (opto) en externe voedingsspanning / s88-standaardkabel page_946 07/2020
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_634 04/2020
Spoorbewaking met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_635 04/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_636 04/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_748 07/2020
Rijden en schakelen met Central Station / terugmelden met HSI-88 page_440 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_753 07/2020
Rijden en schakelen met Central Station / terugmelden met HSI-88-USB page_466 05/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_783 07/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_777 07/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (verschillende terugmeldmodules) page_1207 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (RM-88-N-O) page_1208 05/2020
DigitaalBooster DB-2 of DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_443 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_444 06/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige Märklin vlakbandkabel aansluiten page_445 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_926 06/2020
Central Station 1 met DigitalBooster DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1665 06/2020
Central Station 1 met twee en meer DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1666 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1166 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1169 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 1 en DigitaalBooster DB-2 page_498 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) page_1519 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een mit Central Station 1 (60212) page_1221 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-88-N page_1528 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-GB-8-N page_1514 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó