Central Station 1 (Märklin 60212 ook met ESU Upgrade ''Reloaded'') / Märklin-Digital (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 1 (60212) / Märklin-Motorola
> Naar de productkeuze van: Central Station 1 (60212) ook met ESU Upgrade ''Reloaded'' / Märklin-Motorola

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_264 12/2005
Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) page_096 02/2017
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_510 02/2017
Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) page_1454 06/2014
Decoder met digitaalstroom voeden page_097 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_265 11/2015
Ringleidingen naar de decoders page_266 11/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_238 03/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_695 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_716 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_696 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (standaard) / s88-standaardkabel page_766 06/2017
Spoorbezetmelding over contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_717 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (opto) / s88-standaardkabel page_767 06/2017
Pendeltreintraject met contactrails (opto) en externe voedingsspanning / s88-standaardkabel page_946 06/2017
Spoorbewaking met geïsoleerde middenleider / s88-standaardkabel page_634 06/2017
Spoorbewaking met compleet geïsoleerd spoor / s88-standaardkabel page_635 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_636 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_748 06/2017
Rijden en schakelen met Central Station / terugmelden met HSI-88 page_440 02/2010
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_753 06/2017
Rijden en schakelen met Central Station / terugmelden met HSI-88-USB page_466 02/2010
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_783 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_777 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (verschillende terugmeldmodules) page_1207 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 1 (60212) (RM-88-N-O) page_1208 06/2017
DigitaalBooster DB-2 of DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_443 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_444 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige Märklin vlakbandkabel aansluiten page_445 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_926 06/2013
Central Station 1 met DigitalBooster DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1665 12/2015
Central Station 1 met twee en meer DB-4: Booster-Link (Fa. Tams) integreren page_1666 02/2018
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1166 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1169 06/2013
WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 1 en DigitaalBooster DB-2 page_498 03/2014
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) page_1519 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een mit Central Station 1 (60212) page_1221 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-88-N page_1528 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 1 (60212) en RM-GB-8-N page_1514 06/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó