Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/ab_cs2_2lg.meta failed

Central Station 2 (Märklin 60214/60215) / DCC (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Central Station 2 (60214/60215) / DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1019 07/2010
Decoder extern voeden (wisselspanningvoeding) page_101 02/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_508 02/2020
Decoder extern voeden (gelijkspanningvoeding) page_1455 02/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1020 07/2020
Ringleiding naar de decoders page_260 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_239 02/2020
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_256 02/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1021 04/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1022 04/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1023 04/2020
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1024 04/2020
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 07/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1025 04/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 03/2022
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 03/2022
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 04/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1026 07/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1027 07/2020
Terugmeldmodules (standaard) aan de Märklin S88 LINK page_1890 07/2020
Terugmeldmodules (opto) aan de Märklin S88 LINK page_1891 07/2020
Terugmeldmodules RM-GB-8-N aan de Märklin S88 LINK page_1892 04/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / netwerkkabel conform s88-N page_1028 04/2020
Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88 page_1029 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / netwerkkabel conform s88-N page_1030 04/2020
Rijden en schakelen met Central Station 2 / terugmelden met HSI-88-USB page_1031 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_1032 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_1033 04/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1034 04/2020
Nummering van de terugmeldmodules (standaard) / s88-standaardkabel page_778 07/2020
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_784 07/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 2 (verschillende terugmeldmodules) page_1209 11/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de Central Station 2 (RM-88-N-O) page_1210 11/2020
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1035 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1036 06/2020
s88-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1037 06/2012
Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1038 06/2012
s88- en Booster-busaansluiting op de onderzijde van de Central Station 2 page_1039 06/2012
WatchDog decoder WD-DEC met Central Station 2 en DigitaalBooster DB-2 page_1444 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 page_1534 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-88-N page_1535 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Central Station 2 en RM-GB-8-N page_1536 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó