Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/ab_ecos2_2lg.meta failed

ECoS 2 (50200) (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: ECoS 2 (50200) DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1051 09/2010
Decoder extern voeden page_329 07/2020
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1052 09/2020
Ringleiding naar de decoders page_003 07/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 07/2020
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 07/2020
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_1072 05/2020
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1078 05/2020
Pendeltreintraject met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_1082 05/2020
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1079 05/2020
Pendeltreintraject met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_1083 05/2020
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_1080 05/2020
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 07/2020
Spoorbezetmelding met de ECoSDetector 50094 in de keerlus met de KSM-SG page_1705 07/2020
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_1081 05/2020
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 03/2022
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 03/2022
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 04/2020
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_1087 09/2020
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_1090 09/2020
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_1075 09/2020
Rijden en schakelen met ECoS 2 (50200) / terugmelden met HSI-88 page_1060 05/2020
Snellere terugmelding over HSI-88-USB / s88-standaardkabel page_1076 09/2020
Rijden en schakelen met ECoS 2 (50200) / terugmelden met HSI-88-USB page_1070 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen / s88-standaardkabel page_1102 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen / netwerkkabel conform s88-N page_1103 05/2020
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_1077 05/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1098 09/2020
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_1097 09/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de ECoS 2 (50200) (verschillende terugmeldmodules) page_1213 05/2020
Datasplitter DSW-88-N aan de ECoS 2 (50200) (RM-88-N-O) page_1214 05/2020
DigitaalBooster DB-2 of DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1050 06/2013
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1062 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_1105 06/2020
Externe Stop/Go-toets aansluiten (wisselspanningvoeding) page_1336 09/2020
Externe Stop/Go-toets aansluiten (gelijkspanningvoeding) page_1451 09/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1167 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1172 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met ECoS 2 (50200) en DigitaalBooster DB-2 page_1071 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) page_1532 03/2020
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een ECoS 2 (50200) page_1223 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) en RM-88-N page_1533 03/2020
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met ECoS 2 (50200) en RM-GB-8-N page_1531 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó