Intellibox (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: Intellibox DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_000 04/2003
Decoder extern voeden page_329 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_001 01/2016
Ringleiding naar de decoders page_003 12/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 01/2018
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 01/2018
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_553 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_590 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_591 02/2010
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_551 06/2017
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_600 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met Power 3) / s88-standaardkabel page_595 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_684 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_703 06/2017
Snellere terugmelding over HSI-88 / s88-standaardkabel page_575 06/2017
Rijden en schakelen met Intellibox / terugmelden met HSI-88 page_115 02/2010
Rijden en schakelen met Intellibox / terugmelden met HSI-88-USB page_393 01/2010
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_580 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_905 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_911 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / s88-standaardkabel page_584 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_663 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules / s88-standaardkabel page_772 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox (verschillende terugmeldmodules) page_1196 06/2017
Datasplitter DSW-88-N aan de Intellibox (RM-88-N-O) page_1204 06/2017
DigitaalBooster DB-2 over 5-polige boosterbus aansluiten page_178 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over 5-polige boosterbus aansluiten page_929 06/2013
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_1353 09/2013
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox en DigitaalBooster DB-2 page_173 04/2013
WatchDog decoder WD-DEC met Intellibox en Booster Power3 page_153 09/2013
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox page_1516 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een Intellibox page_1217 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox en HSI-88-USB page_1537 06/2017
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox en HSI-88 page_1538 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox en RM-88-N page_1523 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met Intellibox en RM-GB-8-N page_1509 06/2017

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó