IB-Com (3-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productkeuze van: IB-Com Märklin-Motorola

Beschrijving Bestandsnaam Versie
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_868 09/2009
Decoder extern voeden page_332 07/2020
Externe wisselspanningvoeding correct aansluiten page_509 07/2020
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_869 09/2020
Ringleidingen nar de decoders page_016 01/2020
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_333 07/2020
Rijden en schakelen met IB-Com / terugmelden met HSI-88 page_839 05/2020
Rijden en schakelen met IB-Com / terugmelden met HSI-88-USB page_840 05/2020
DigitaalBooster DB-2 over Adapter Adap-CDE aansluiten page_842 06/2020
DigitaalBooster DB-4 over CDE-boosterbus aansluiten page_940 06/2020
WatchDog decoder WD-DEC met IB-COM en DigitaalBooster DB-2 page_890 03/2020

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó