Writing /usr/www/users/ldt/newshop2/dokuwiki/data/meta/nl/btm-sg.meta failed

BTM-SG

Booster Scheidings Module zorgt voor een zekere elektrische scheiding tussen boosterstroomkringen voor alle digitaalformaten uit de Digital-Profi-Serie!

btm-sg_11_01.jpg

Elke booster voedt een eigen spoorgebied (baandeel of sectie). Elektrisch moeten de spoorgebieden door scheidingsovergangen van elkaar worden geïsoleerd.

Wordt een gemeenschappelijke baanmassa (digitaalpool „bruin” resp. „J”) gebruikt, dan wordt slechts een van de beide polen geïsoleerd. Bij het 3-rail systeem is dat de middenleider, die uit de digitaalpool „rood” wordt gevoed. Bij het 2-rail systeem wordt dan slechts een van de beide spoorstaven op de scheidingsovergang geïsoleerd (digitaalpool „rood” resp. „K”).

Rijdt een loc over de scheidingsovergang, dan heft deze kortstondig de elektrische isolatie op. Bij 3-rail spoor door de sleper van de loc en bij 2-rail spoor steeds dan, wanneer meer dan een as van de loc stroomafnemers bezit. Er ontstaat een langere overbrugging van de scheidingsovergang, als de trein hierop blijft staan of over geleidende koppelingen en telkens als de trein aan het begin- of einde over stroomafnemers beschikt.

De vereveningsstromen kunnen afhankelijk van de hoogte of duur schade veroorzaken aan de boosters, locs, geleidende koppelingen en rails.

Voor het 3-railsysteem biedt de fa. Märklin voor de elektrische isolatie van boosterstroomkringen voor de middenleider een sleperwip aan. Deze werkt alleen betrouwbaar, wanneer de complete trein ook bij gebruik van geleidende koppelingen slechts één sleper voor de stroomopname bezit. Een nadeel van de sleperwip is echter, dat deze slechts met een minimale snelheid overreden mag worden, zodat de trein niet stroomloos met de sleper op de wip blijft staan.

Een eerste manier om hoge vereveningsstromen bij het overrijden van scheidingsovergangen te vermijden is, het gebruik van in de vakhandel verkrijgbare boosters.

Een alles omvattende bescherming op de scheidingsovergang kan alleen door een complete isolatie worden geboden, onafhankelijk of een gemeenschappelijke baanmassa wordt gebruikt of dat de beide elektrische digitaalpolen op de scheidingsovergang onderling volledig zijn geïsoleerd.

Eigenschappen van de BTM-SG

  • De booster scheidings module BTM-SG draagt zorg voor een veilige elektrische scheiding van de boosterstroomkringen.

Booster scheidingsplaats in het 3-rail systeem zonder gemeen-schappelijke baanmassa.

Booster scheidingsplaats in het 2-rail systeem zonder gemeen- schappelijke baanmassa.

  • Daarvoor wordt een omschakelspoor, dat tussen de beide boosterstroomkringen als scheidingsplaats ligt, altijd uit slechts een van de beide boosters met digitaalstroom gevoed. In overeenstemming met de rijrichting, wordt de digitaalstroomvoeding van het omschakelspoor automatisch onder de rijdende trein op de juiste booster omgeschakeld.
  • De booster scheidings module BTM-SG herkent de rijrichting van de trein over twee geïsoleerde spoordelen, de zogenaande 'sensorsporen' waarvoor een lengte van 5 tot 20 centimeter optimaal is.
  • Tussen de sensorsporen bevindt zich het omschakelspoor, dat tenminste zo lang moet zijn als de langste trein op de modelbaan.
  • De digitaalstroom, die door de booster scheidings module BTM-SG kan worden geschakeld, kan max. 8 Ampère bedragen.
  • De booster scheidings module BTM-SG is geschikt voor alle digitaalformaten, digitaalcentrales en boosters.
  • U krijgt op de booster scheidings module BTM-SG 24 maanden garantie.

Downloads

Alle gebruiksaanwijzingen voor dit artikel vindt u hier: Downloads BTM-SG.
Alle gebruiksaanwijzingen voor LDT-componenten vindt u hier: Overzicht Downloads.

Aansluitvoorbeelden

Alle aansluitvoorbeelden voor dit artikel vindt u hier: Aansluitvoorbeelden BTM-SG.
Alle aansluitvoorbeelden voor LDT-componenten vindt u hier: Overzicht Aansluitvoorbeelden.

Verlanglijst maken / Prijzen

Let op: U kunt alleen artikelen toevoegen aan de verlanglijst, wanneer u zich reeds eerder als klant in de LDT webshop heeft geregistreerd of zich bij interesse in onze producten voor de eerste maal registreerd!


Voeg toe aan de verlanglijst BTM-SG-G (Art.-Nr.: 780503): Booster Scheidings Module
als gebouwde module in behuizing (55,90 €*).

* Alle prijzen incl. BTW., exclusief verzendkosten.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2022 by LDT

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó