Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

nl:btm-sg [2015/02/28 02:55] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== BTM-SG ======
  
 +=== Booster Scheidings Module zorgt voor een zekere elektrische scheiding tussen boosterstroomkringen voor alle digitaalformaten uit de Digital-Profi-Serie! ===
 +
 +{{  :de:foto:btm-sg_11_01.jpg  }}
 +
 +Elke **booster voedt een eigen spoorgebied** (baandeel of sectie). Elektrisch moeten de **spoorgebieden door scheidingsovergangen van elkaar worden geïsoleerd**.
 +
 +Wordt een **gemeenschappelijke baanmassa** (digitaalpool "bruin" resp. "J") gebruikt, dan wordt slechts een van de beide polen geïsoleerd.
 +Bij het **3-rail systeem** is dat de **middenleider**, die uit de digitaalpool "rood" wordt gevoed. Bij het **2-rail systeem** wordt dan slechts **een van de beide spoorstaven** op de scheidingsovergang geïsoleerd (digitaalpool "rood" resp. "K").
 +
 +
 +**Rijdt een loc** over de **scheidingsovergang**, dan **heft** deze kortstondig de **elektrische isolatie op**. Bij **3-rail spoor** door de **sleper** van de loc en bij **2-rail spoor** steeds dan, wanneer **meer dan een as** van de loc **stroomafnemers** bezit. Er ontstaat een **langere overbrugging** van de **scheidingsovergang**, als de **trein** hierop blijft staan of over **geleidende koppelingen** en telkens als de trein aan het **begin- of einde over stroomafnemers beschikt**.
 +
 +**De vereveningsstromen kunnen afhankelijk van de hoogte of duur schade veroorzaken aan de boosters, locs, geleidende koppelingen en rails.**
 +
 +
 +Voor het **3-railsysteem** biedt de fa. **Märklin** voor de elektrische isolatie van boosterstroomkringen voor de **middenleider een sleperwip** aan.
 +Deze werkt alleen betrouwbaar, wanneer de complete trein ook bij gebruik van geleidende koppelingen slechts één sleper voor de stroomopname bezit.
 +Een **nadeel van de sleperwip is echter**, dat deze **slechts met een minimale snelheid overreden** mag worden, zodat de trein n**iet stroomloos met de sleper op** de **wip blijft staan**.
 +
 +
 +Een **eerste manie**r om hoge vereveningsstromen bij het overrijden van scheidingsovergangen te vermijden is, het gebruik van in de **vakhandel verkrijgbare boosters**.
 +
 +
 +Een **alles omvattende bescherming op de scheidingsovergang** kan alleen door een **complete isolatie** worden geboden, onafhankelijk of een gemeenschappelijke baanmassa wordt gebruikt of dat de beide elektrische digitaalpolen op de scheidingsovergang onderling volledig zijn geïsoleerd.
 +
 +
 +====== Eigenschappen van de BTM-SG ======
 +
 +    * De **booster scheidings module BTM-SG** draagt zorg voor een **veilige elektrische scheiding van de boosterstroomkringen**.
 +
 +{{  :de:cad:btm-sg_04.gif  }}
 +
 +==== Booster scheidingsplaats in het 3-rail systeem zonder gemeen-schappelijke baanmassa. ====
 +
 +{{  :de:cad:btm-sg_02.gif  }}
 +
 +==== Booster scheidingsplaats in het 2-rail systeem zonder gemeen- schappelijke baanmassa. ====
 +
 +    * Daarvoor wordt een **omschakelspoor, dat tussen de beide boosterstroomkringen als scheidingsplaats ligt**, altijd uit **slechts een van de beide boosters** met **digitaalstroom** gevoed. **In overeenstemming met de rijrichting**, wordt de **digitaalstroomvoeding** van het **omschakelspoor automatisch** onder de rijdende trein op de **juiste booster omgeschakeld**.
 +    * De **booster scheidings module BTM-SG** herkent de **rijrichting van de trein** over **twee geïsoleerde** spoordelen, de zogenaande **'sensorsporen'** waarvoor een **lengte van 5 tot 20 centimeter** optimaal is.
 +    * **Tussen de sensorsporen** bevindt zich het **omschakelspoor**, dat tenminste **zo lang** moet zijn als de **langste trein op de modelbaan**.
 +    * De **digitaalstroom**, die door de **booster scheidings module BTM-SG** kan worden geschakeld, kan max. **8 Ampère** bedragen.
 +    * De **booster scheidings module BTM-SG** is geschikt voor **alle digitaalformaten, digitaalcentrales** en **boosters**.
 +    * U krijgt op de booster scheidings module BTM-SG **24 maanden garantie**, (geldt uitsluitend voor gebouwde modules).
 +
 +====== Downloads ======
 +
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor dit artikel vindt u hier:  [[:nl:dl_btm_sg|Downloads BTM-SG]].\\
 +Alle gebruiksaanwijzingen voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:downloads|Overzicht Downloads]].
 +
 +====== Aansluitvoorbeelden ======
 +
 +Alle aansluitvoorbeelden voor dit artikel vindt u hier:  [[:nl:ab_btm_sg|Aansluitvoorbeelden BTM-SG]].\\
 +Alle aansluitvoorbeelden voor LDT-componenten vindt u hier: [[:nl:anschlussbeispiele|Overzicht Aansluitvoorbeelden]]. \\  {{  :de:cad:page_1263.gif  }}
 +
 +====== Verlanglijst maken / Prijzen ======
 +
 +**Let op: U kunt alleen artikelen toevoegen aan de verlanglijst, wanneer u zich reeds eerder als klant in de LDT webshop heeft geregistreerd of zich bij interesse in onze producten voor de eerste maal registreerd!**
 +
 +^{{:de:images:noticelist_m.png}} |{{:de:images:blindgif.gif?500x1}}  \\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('780501');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **BTM-SG-B** (Art.-Nr.: 780501): Booster Scheidings Module\\  als **bouwpakket** (**38,90 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('780502');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **BTM-SG-F** (Art.-Nr.: 780502): Booster Scheidings Module\\  als **gebouwde module** (**52,50 €***).\\ <html><b><u class="linkit" onclick="toNoticeList('780503');">Voeg toe aan de verlanglijst</u></b></html> **BTM-SG-G** (Art.-Nr.: 780503): Booster Scheidings Module\\  als **gebouwde module in behuizing** (**55,90 €***).\\ {{:de:images:blindgif.gif?580x1}} \\  ** * Alle prijzen incl. BTW., exclusief verzendkosten.**  |
 +
 +Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.\\
 +© 2015 by LDT [[:nl:btm-sg#btm-sg|{{  :de:images:zurueck_nl_page.png?40x32}}]]
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó