DiCoStation (2-rail spoor)

> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcentrale(s)
> Naar het overzicht: Aansluitvoorbeelden volgens digitaalcomponent(en)
> Naar de productbeschrijving van de: DiCoStation
> Naar de productkeuze van: DiCoStation DCC

Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation (wisselspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 page_937 08/2015
DiCoStation (gelijkspanningvoeding) met DigitaalBooster DB-4 page_1561 08/2015
Tweede DigitaalBooster DB-4 aansluiten page_1619 10/2015
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_1620 10/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_1621 10/2015
Terugmelden over s88-standaardkabel of netwerkkabel conform s88-N page_1658 11/2015
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N page_1622 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / netwerkkabel conform s88-N page_1623 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / netwerkkabel conform s88-N page_1624 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / netwerkkabel conform s88-N page_1625 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-4) / netwerkkabel conform s88-N page_1626 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / netwerkkabel conform s88-N page_1627 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_1628 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_1629 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_1630 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N page_1631 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / s88-standaardkabel page_1632 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_1633 06/2017
Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation met DigitaalBooster DB-2 page_365 10/2015
Booster DB-2 correct verbinden met DiCoStation page_503 12/2015
Tweede DigitaalBooster DB-2 aansluiten page_416 04/2013
Digitaalstroomringleiding met meerdere voedingspunten page_402 12/2015
Decoder extern voeden page_329 01/2018
Externe voedingsspanning correct aansluiten page_506 01/2018
Decoder met digitaalstroom voeden page_102 11/2015
Extra digitaalstroomleiding voor de decoders page_403 12/2015
Ringleiding naar de decoders page_003 12/2015
Onderdrukken van storingen tgv. wissels met eindafschakeling mbv. ferrietpaarlen page_330 01/2018
PIKO A-rail aandrijving over een weerstand schakelen page_331 01/2018
Terugmelden over s88-standaardkabel of netwerkkabel conform s88-N page_1658 11/2015
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / netwerkkabel conform s88-N page_1183 06/2017
Voeding van bewaakte baanvakken (spoorbezetmelding) / s88-standaardkabel page_557 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / netwerkkabel conform s88-N page_1564 06/2017
Spoorbezetmelding met één geïsoleerde spoorstaaf / s88-standaardkabel page_608 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / netwerkkabel conform s88-N page_1565 06/2017
Spoorbezetmelding met twee geïsoleerde spoorstaven / s88-standaardkabel page_609 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / netwerkkabel conform s88-N page_1566 06/2017
Spoorbezetmelding in de keerlus met KSM-SG / s88-standaardkabel page_610 06/2017
Meerdere spoorbezetmeldingen in de keerlus met de KSM-SG en de RM-GB-8-N page_726 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / netwerkkabel conform s88-N page_1567 06/2017
Spoorbewaking bij twee Booster-stroomkringen (met DB-2) / s88-standaardkabel page_611 06/2017
Baanvak bewaken en spanningsvrij schakelen page_592 06/2017
Rem- en stoptraject bewaken en gemeenschappelijk spanningsvrij schakelen page_614 06/2017
Gelijkheid van spanning in bewaakte en niet bewaakte delen van de baan page_615 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / netwerkkabel conform s88-N page_1568 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (standaard) / s88-standaardkabel page_692 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_1569 06/2017
Reedcontacten voor terugmelding (opto) / s88-standaardkabel page_713 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / s88-standaardkabel page_910 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (RM-GB-8-N) / netwerkkabel conform s88-N page_916 06/2017
Nummering van de terugmeldingangen (verschillende terugmeldmodules) / netwerkkabel conform s88-N page_589 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / s88-standaardkabel page_776 06/2017
Nummering van de terugmeldmodules (opto) / netwerkkabel conform s88-N page_782 06/2017
WatchDog decoder WD-DEC met DiCoStation en DigitaalBooster DB-2 page_493 04/2013
GBS-DEC-DC/MM: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation / netwerkkabel conform s88-N page_1517 09/2017
GBS-DEC-DC/MM: s88-Terugmeldbusvertakking mbv. een datasplitter DSW-88-N en een DiCoStation page_1219 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation en RM-88-N page_1525 06/2017
GBS-DEC-s88: Extern seintableau bij PC-aansturing met DiCoStation en RM-GB-8-N page_1511 06/2017
Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation met Märklin Booster 6015 page_428 08/2015
Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation met Märklin Booster 6017 page_427 10/2015
Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation met Uhlenbrock Booster Power 2 page_861 08/2015
Beschrijving Bestandsnaam Versie
DiCoStation met Uhlenbrock Booster Power 3 page_451 08/2015

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2018 by LDT
Märklin en Motorola zijn geregistreerde handelsmerken.

 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó